Gebruikersvoorwaarden

 

Toegang tot het Gereformeerd Kerkboek is voorbehouden aan de licentiehouder; de licentiehouder mag het wachtwoord verspreiden binnen de kring van de gemeente.

Een licentie is beperkt tot het kerkgebouw van een wijkgemeente (locatie gebonden); een centrale gemeente met meerdere wijkgemeenten moet per wijkgemeente een licentie aanschaffen; gemeenten die circuleren over meerdere kerkgebouwen (waarbij slechts één kerkgebouw open is en andere gebouwen gesloten zijn) gelden als één gemeente.

Het aantal kerkgangers is het aantal kerkgangers dat gemiddeld aanwezig is in de drukst bezochte dienst op een zondag (meestal de ochtenddienst).

Voor afwijkende situaties gelden afwijkende tarieven (events, manifestaties,…). Neem daarvoor contact op met Royal Jongbloed.

Digitale ontsluiting op andere wijzen dan via deze voorziening is alleen toegestaan
a. na overleg en met verkregen instemming van Royal Jongbloed en
b. na het sluiten van een licentieovereenkomst.

Een licentie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; opzegging is mogelijk, maar betekent ook het niet meer gebruiken van enige inhoud die ontleend is aan deze database; niet-naleving leidt tot juridische stappen.

Opzeggingen dienen 1 maand voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode te zijn doorgegeven.

Licentiehouders zijn gehouden hun betalingsverplichtingen volgens afspraken na te komen; bij niet nakomen zal de licentiecode ongeldig worden gemaakt.

Voor administratieve doeleinden worden uw downloads geregistreerd.

Doel van het Gereformeerd Kerkboek is het maken van liturgiën en beampresentaties voor gebruik in de eigen gemeente. Publicatie van liederen op internet valt nadrukkelijk buiten deze licentie.

Uw bestanden worden aangemaakt.

Een moment geduld a.u.b.

U moet eerst liederen selecteren voordat u ze kunt downloaden.

Weet u zeker dat u deze liedlijst en bijbehorende liederen wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit lied wilt verwijderen van deze liedlijst?

Typ eerst een trefwoord in.

Uw limiet voor deze lijst is bereikt.
Maak een nieuwe lijst aan om nieuwe liederen toe te kunnen voegen.